ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย(No Gift Policy)        

  จากการปฎิบัติหน้าที่

ITA  2566

031 โยบายไม่รับของขวัญ.pdf

ITA  2565

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34-Eng.pdf
O34-Thai.pdf

นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)

o34 Announces Office of Phikunthong School.pdf
034 โยบายไม่รับของขวัญ.pdf

ITA  2564

O34-Eng ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดพิกุลทอง.pdf
O34-Thai ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดพิกุลทอง.pdf

ITA  2563

o34 เจตจำนงผู้บริหาร-โรงเรียนวัดพิกุลทอง.Eng.pdf
o34 เจตจำนงผู้บริหาร-โรงเรียนวัดพิกุลทอง.thai..pdf