แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ITA  2566

o36แผนป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดพิกุลทอง.pdf

ITA  2565

o39แผนป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดพิกุลทอง.pdf

ITA  2564

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf

ITA  2563

o39แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ.pdf