รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ITA  2566

o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต.pdf

ITA  2565

o41โรงเรียนวัดพิกุลทอง(1).pdf

ITA  2564

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf

ITA  2563

o41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตขอ.pdf