รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ITA  2566

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565. .pdf

ITA  2565

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2564.pdf

ITA  2564

o24ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อปีงบประมาณประจำปี 2564.pdf

ITA  2563

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563.pdf