รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ITA  2566

o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565.pdf

ITA  2565

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564.pdf

ITA  2564

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี .pdf

ITA  2563

O28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปีงบประมาณ-2562.pdf