ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่สถานศึกษา  :  94  หมู่  3  ตำบลพิกุลทอง  อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี  16140

        หมายเลขโทรศัพท์  :  061-6857148

           ระดับที่เปิดสอน  :  อนุบาล 2 - ประถมศึกษา 6

          E-MAIL  :  17010092@singprimary.go.th
  pikun2563@gmail.com