ข้อมูลผู้บริหาร

นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลทอง

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : 061-6857148

E-MAIL : dithapaphat111@gmail.com