แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ITA 2566

O11 แผนปฏิบัติการ ปีงบ 66 โรงเรียนวัดพิกุลทอง.pdf
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี2566 โ.pdf

ITA  2565

O10 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕.pdf

ITA  2564

o10 แผนปฏิบัติการ ปีงบ 64 โรงเรียนวัดพิกุลทอง สมบูรณ์.pdf

ITA  2563

o10แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาน-2563.pdf