แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ

ITA  2566

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ITA  2565

0o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 270965.pdf

ITA  2564

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

ITA  2563

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP.pdf