สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ITA  2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566.pdf

ITA  2565

เดือน ตุลาคม 2564

สขร.1 เดือนตุลาคม 2564.pdf

เดือน พฤศจิกายน 2564

สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2564.pdf

เดือน ธันวาคม 2564

สขร.1 เดือนธันวาคม 2564.pdf

เดือน มกราคม 2565

สขร.1 เดือนมกราคม 2565.pdf

เดือน กุมภาพันธ์ 2565

สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf

เดือนมีนาคม 2565

สขร.1 เดือนมีนาคม 2565.pdf

ITA  2564

o23ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อประจำเดือน 2564.pdf

ITA  2563

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563.pdf

                                     หมายเหตุ    การจัดจ้าง ที่ 1 ,3,5,7,8,9,10,11,12  และ 15 เป็นการจ้างครูอัตรา ธุรการโรงเรียนและคุณผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน