การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ITA 2566

o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1).pdf

ITA 2565

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ITA 2564