การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ITA  2566

o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ.pdf

ITA  2565

o36 2565 รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่.pdf

ITA  2564

O36 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf

ITA  2563

O37แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf